Дотоодын Крипто Биржүүдийн Бяцхан Харьцуулалт Дутуу Зүйл Байвал Коммент Хэсэгт Үлдээнэ Үү

Оцени!
4 5 335

Бидний линкээр Binance-д бүртгэл үүсгэн 20%-ийн хөнгөлөлт эдлээрэй 🥰
Ref link:
Ref Code: L4CUJZ24
———————————————-
Cryptoverse -г care хийж хайрлан дэмжих бол Худалдаа хөгжлийн банк 460062505 Баясгалан 🥰
———————————————
Манай бичлэг нь зөвхөн мэдээлэл түгээх зорилготой бөгөөд арилжааны зөвөлгөө биш шүү.😊
———————————————
Facebook:
Instagram:
Twitter:
———————————————
00:00 Арилжааны шимтгэлийн харьцуулалт
01:11 Зарлагын шимтгэл, дэмждэг сүлжээний мэдээлэл #BTC, #ETH, #USDT
04:30 Арилжаа хийх боломжит хослолын харьцуулалт
06:13 Өдрийн зарлагын лимит төгрөг болон бусад койноор
08:40 Цахим хаягуудаар нь зочилсон нь